logo ratusz logo fwg

Oliwski Ratusz Kultury działa w ramach Fundacji Wspólnota Gdańska.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1% podatku:
KRS 0000286430 1 procent

Podsumowanie roku 2021 - kliknij tutaj, aby zobaczyć

Polska wyborcza 1989-2003

Polska wyborcza 1989-2003

Oliwski Ratusz Kultury, spotkanie

2022.06.23 18:00

Dzień 4 czerwca to niewątpliwie ważna data w naszej historii. W bieżącym roku mija właśnie 33. rocznica pierwszych wolnych wyborów do parlamentu i 32. rocznica wyborów samorządowych. Wiele się wówczas w naszym kraju zmieniło. To już nie była ta sama Polska. Te rocznice skłaniają nas zatem do zastanowienia, czym tamte wybory się wyróżniały na tle późniejszych wyborów w wolnej Polsce. Dlaczego społeczeństwo postanowiło wziąć w nich udział? Frekwencja wtedy była, z naszej dzisiejszej perspektywy, naprawdę duża, gdyż wyniosła 62,3 %. Pojawiły się jednak wówczas głosy, zwłaszcza wśród opozycji, że była ona i tak niska, bo spodziewano się, iż do urn pójdzie między 70, a nawet 90 proc. uprawnionych do głosowania.

Podczas debaty nasi rozmówcy opowiedzą nie tylko o tym, jak wyglądały wybory w 89 r. i 90 r., ale też spróbują dokonać porównań ówczesnych nastrojów społecznych z obecnymi. Będziemy też pytać najmłodszego uczestnika spotkania o to, czym są obecne wybory z punktu widzenia jego pokolenia. Zaprosiliśmy do dyskusji także socjologa, który ze swej perspektywy przyjrzy się społeczeństwu z lat 1989 – 1990 i 2022.
Równocześnie chcemy porozmawiać o tym, jak powinniśmy się przygotować do najbliższych wyborów w 2023 roku. One przecież są w dzisiejszej rzeczywistości niebywale ważne. W debacie chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie działania obywatelskie powinniśmy inicjować, aby wzięło w nich udział wielu uprawnionych do głosowania. Dlaczego wielu z nich z tego prawa nie korzysta? Dlaczego nadal jest niski poziom zaangażowania Polaków w życie publiczne? Na ile to zjawisko jest trwałe? Co musiałoby się zmienić?

W debacie wezmą udział:
Małgorzata Gładysz – z wykształcenia architektka, od sierpnia 1980 roku czynnie zaangażowana w działania NSZZ Solidarność, po 81 roku również aktywna w działalności podziemnej, szefowa kampanii Solidarności na Pomorzu w wyborach 1989 roku. W latach po 1990 roku delegatka pełnomocnika rządu ds. reformy samorządowej w województwie, szefowa ośrodka ekspertyz i doradztwa Sejmiku Województwa Gdańskiego, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego z listy RS AWS. Od 2001 na emeryturze. 2002–2007 kierownik Biura Poselskiego wicemarszałka Senatu Macieja Płażyńskiego, od 2008 doradca marszałka/wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

Sławomir Kosmulski- inżynier okrętowiec, w późniejszych latach kierujący firmą ekspercką w dziedzinie ochrony środowiska, konsultant i audytor w dziedzinie systemów zarządzania i optymalizacji procesów, zaangażowany w europejski program szkolenia konsultantów gospodarczych, wykładowca/szkoleniowiec Akademii SGS.
Aktywny uczestnik budowy struktur NSZZ „Solidarność” w latach 1980-81, współorganizator obywatelskich przygotowań do wyborów parlamentarnych i samorządowych w latach1989-1990 w Gdańsku, wiceprzewodniczący ds. kontaktów z mediami, później przewodniczący Gdańskiego Komitetu Obywatelskiego, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Zaspa – Młyniec. W późniejszych latach czynnie działający w Stowarzyszeniu Gdański Komitet Obywatelski, które skierowało swoje działania na sferę charytatywną.

Mikołaj Kujawa – tegoroczny maturzysta, były przewodniczący samorządu szkolnego w X Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Lecha Bądkowskiego, nominowany do nagrody młodzieżowego przedsiębiorcy roku 2021. Absolwent Młodzieżowej Akademii Biznesu oraz programu Washington Business Programme. Od 5 lat związany z młodzieżową działalnością samorządową na terenie Gdańska, inicjator i organizator Gali Samorządów XLO im. LB
Dr Krzysztof Stachura – socjolog, badacz społeczny. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Współzałożyciel Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. Zajmuje się m.in. badaniami aktywności obywatelskiej i przemianami praktyk uczestnictwa w kulturze. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Rady Kultury Gdańskiej i Association of Internet Researchers. W ostatnich latach odbył staże naukowe na University of Alberta w Edmonton, University of Texas w Austin i University of York. Pełni funkcję członka redakcji czasopisma „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”.

Rozmowę poprowadzi Roman Daszczyński.

Serdecznie zapraszamy!