logo ratusz logo fwg

Oliwski Ratusz Kultury działa w ramach Fundacji Wspólnota Gdańska.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1% podatku:
KRS 000286430 1 procent

Walentynkowy Pchli Targ

Walentynkowy Pchli Targ

Oliwski Ratusz Kultury, scena

2020.02.08 11:00

Walentynkowy Pchli Targ
Nam Walentynki kojarzą się z bliskością, radością i przyjemnością obdarowania ukochanej osoby specjalnym upominkiem. Dlatego kolejną edycję pchlego targu dedykujemy wszystkim zakochanym (obecnym i przyszłym).
Na stoiskach znajdziecie więc wszystko, co kojarzy się z Walentynkowym Świętem, czyli m.in. odzież i obuwie idealne na randkę lub inną romantyczną okoliczność, twarzowe dodatki, książki z miłością w tle, kosmetyki, biżuterię i zegarki, rękodzieło, gry dla dorosłych i wiele innych, zaskakujących artykułów….
 
Czekamy na Was w sobotę, 8 lutego 2020 w godz. 11.00-14.00 w Oliwskim Ratuszu Kultury (Gdańsk Oliwa, ul. Opata J. Rybińskiego 25).  Wstęp jest bezpłatny.
 
Osoby, które chcą wystawić swoje artykuły, prosimy o rezerwację miejsca. Zgłoszenia drogą elektroniczną, na adres: m.switala@wspolnotagdanska.pl
 
Organizatorem Walentynkowego Pchlego Targu jest Fundacja Wspólnota Gdańska, Partnerem Stowarzyszenie Młoda Oliwa.


Walentynkowy Pchli Targ
Oliwski Ratusz Kultury 08.02.2020
R E G U L A M I N
 
Postanowienia ogólne

1. Walentynkowy Pchli Targ odbędzie się 8.02.2020, w sobotę, w Oliwskim Ratuszu Kultury, w Gdańsku, ul. Opata J. Rybińskiego 25, w godz. 11.00-14.00. Organizatorem imprezy jest Fundacja Wspólnota Gdańska, Partnerem Stowarzyszenie Młoda Oliwa.
2. Celem wydarzenia jest umożliwienie sprzedaży i wymiany artykułów używanych, przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
3. Artykuły dopuszczone do sprzedaży/wymiany:
  • odzież i obuwie idealne na randkę lub inną romantyczną okoliczność,
  • twarzowe dodatki,
  • książki o miłości,
  • pachnące kosmetyki,
  • biżuteria, zegarki i rękodzieło,
  • gry dla dorosłych,
  • wszystkie inne artykuły kojarzące się z Walentynkowym Świętem.
4.Organizator wyklucza następujące produkty: zabawki i gry dla dzieci, odzież dziecięcą, sprzęt AGD, militaria, starocie, a także: wyroby nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa. Na inne przedmioty, nieujęte w p. 3, wymagana jest zgoda Organizatora.

Udział Wystawców
1. Warunkiem udziału w imprezie w charakterze Wystawcy jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zgłoszenie mailowe zawierające krótki opis przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży i klauzulę: Akceptuję warunki regulaminu Pchlego Targu. Zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez Organizatora zwrotnym mailem.
2. O rezerwacji stoiska decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba stoisk jest ograniczona.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
4. Każdemu Wystawy zostanie przydzielone numerowane stoisko w postaci współdzielonego stołu (pow. 90x90cm) i krzesło.
5. Opłata za stoisko wynosi 10 zł. Płatne gotówką na miejscu, w trakcie wydarzenia.
6. Zgłoszenia należy przysyłać na adres mailowy: m.switala@wspolnotagdanska.pl
7.  W pierwszej kolejności przyjmujemy zgłoszenia od osób, które nie uczestniczyły w poprzednim pchlim targu.

8. Wystawca może zgłosić organizatorowi rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu maksymalnie do 1.02.2020.
9. Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca jest zobowiązany do posprzątania odpadów w jego obrębie.
10. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży artykułu, który według niego jest niezgodny
z charakterem imprezy.

Udział Gości
1. Na imprezę obowiązuje zakaz wstępu: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.
2. Osoby przebywające na terenie imprezy są zobowiązane do zastosowania się do poleceń porządkowych Organizatora.
3. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

Ubezpieczenia
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakupione produkty, ewentualne reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie do Wystawcy.

Ochrona danych osobowych
Organizator postępuje zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, chcielibyśmy poinformować Wystawców, że Państwa dane osobowe zostają pozyskane wyłącznie na czas i do realizacji niniejszego wydarzenia. Pełna treść informacyjna znajduje się na stronie www.wspolnotagdanska.pl.