logo ratusz logo fwg
Pchli Targ

Pchli Targ

Oliwski Ratusz Kultury, inne

2019.10.12 11:00

4. PCHLI TARG
12.10.2019, godz. 11.00-14.00

Halo! Czy wiesz, że niepotrzebne rzeczy w Twojej szafie i pawlaczach czekają na swą drugą szansę? Używane dekoracje, książki, odzież, zabawki, obuwie, drobne AGD, biżuteria - nasz pchli targ to okazja, by tchnąć w nie nowe życie. Zapraszamy również twórców rękodzieła.
Nasz pchli targ jest pretekstem do spotkania z sąsiadami, rozmów przy dobrej kawie - po prostu - pobycia razem w przyjaznej atmosferze.

Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia: m.switala@wspolnotagdanska.pl
Odpłatność dla Wystawców: 10 zł (zapewniamy stolik i krzesło)
Wstęp dla Gości wolny.
W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, nr tel. oraz krótki opis sprzedawanych artykułów. Udział zostanie potwierdzony zwrotnym mailem.


4. Pchli Targ
Oliwski Ratusz Kultury 12.10.2019

REGULAMIN
 
Postanowienia ogólne
1.Pchli Targ odbędzie się 12.10.2019, w sobotę, w Oliwskim Ratuszu Kultury, w Gdańsku, ul. Opata J. Rybińskiego 25, w godz. 11.00-14.00. Organizatorem imprezy jest Fundacja Wspólnota Gdańska, Partnerem Stowarzyszenie Młoda Oliwa.
2. Celem wydarzenia jest umożliwienie sprzedaży i wymiany artykułów używanych, przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
3.Artykuły dopuszczone do sprzedaży/wymiany: zabawki, akcesoria domowe, dekoracje, drobny sprzęt AGD
i RTV, odzież, obuwie, książki, wyroby rękodzielnicze i artystyczne.
4.Organizator wyklucza następujące produkty: militaria, starocie, a także: wyroby nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa. Na inne przedmioty, nieujęte w p. 4, wymagana jest zgoda Organizatora.

Udział Wystawców
1.Warunkiem udziału w imprezie w charakterze Wystawcy jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zgłoszenie mailowe zawierające krótki opis przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży oraz klauzulę: Akceptuję warunki regulaminu Pchlego Targu. Zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez Organizatora zwrotnym mailem.
2.O rezerwacji stoiska decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba stoisk jest ograniczona.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
4.Każdemu Wystawy zostanie przydzielone numerowane stoisko w postaci współdzielonego stołu (pow. 90x90cm) i krzesło.
5.Pchli Targ będzie podzielony na dwie strefy tematyczne usytuowane na parterze i I piętrze. Tematyka stref wyniknie z ofert Wystawców. Organizator przydzieli Wystawcy stoisko zgodnie z opisaną przez Niego ofertą.
6.Opłata za stoisko wynosi 10 zł. Płatne gotówką na miejscu, w trakcie wydarzenia.
7.Zgłoszenia należy przysyłać na adres mailowy: m.switala@wspolnotagdanska.pl.

8.Wystawca może zgłosić organizatorowi rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu maksymalnie do 4.10.2019.
9.Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca jest zobowiązany do posprzątania odpadów w jego obrębie.
10.Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży artykułu, który według niego jest niezgodny
z charakterem imprezy.

Udział Gości
1.Na imprezę obowiązuje zakaz wstępu: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.
2.Osoby przebywające na terenie imprezy są zobowiązane, by stosować się do poleceń porządkowych Organizatora.
3.Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

Ubezpieczenia
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
2.Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody
i innymi przyczynami losowymi.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakupione produkty, ewentualne reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie do Wystawcy.
Ochrona danych osobowych
Organizator postępuje zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, chcielibyśmy poinformować Wystawców, że Państwa dane osobowe zostają pozyskane wyłącznie na czas i do realizacji niniejszego wydarzenia. Pełna treść informacyjna znajduje się na stronie www.wspolnotagdanska.pl.