logo ratusz logo fwg
3. Pchli Targ w Oliwskim Ratuszu Kultury

3. Pchli Targ w Oliwskim Ratuszu Kultury

Oliwski Ratusz Kultury, inne

2019.03.16 11:00

3. Pchli Targ w Oliwskim Ratuszu Kultury
Ogłaszamy wiosenne porządki! Gramy w zielone i… nie wyrzucamy! W domowych zakamarkach czyhają zapomniane skarby. Być może straciły dawny powab, być może już nie cieszą oczu. Jeśli tak jest– nasz pchli targ jest właśnie dla Ciebie!
 
Spotykamy się w sobotę, 16 marca, w godz. 11.00-14.00 w Oliwskim Ratuszu Kultury (Gdańsk Oliwa, ul. Opata J. Rybińskiego 25).  Powiedz znajomym, przyjaciołom, sąsiadom! Zróbmy wiosenne pospolite ruszenie!
 
Wystawców zachęcamy do rezerwacji miejsc. Opłata za stoisko wynosi 5 zł. Kupujący szperacze nie płacą za wstęp.
 
Zgłoszenia przyjmujemy od dnia 14.02.2019 pocztą elektroniczną pod adresem: m.switala@wspolnotagdanska.pl. Pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach imprezy.
 
Organizatorem 3. Pchlego Targu w Oliwskim Ratuszu Kultury jest Fundacja Wspólnota Gdańska, Partnerem Stowarzyszenie Młoda Oliwa.
 
3. Pchli Targ
Oliwski Ratusz Kultury 16.03.2019
REGULAMIN
 
Postanowienia ogólne
Pchli Targ odbędzie się jednorazowo 16.03.2019, w sobotę, w Oliwskim Ratuszu Kultury, w Gdańsku, ul. Opata J. Rybińskiego 25, w godz. 11.00-14.00. Organizatorem imprezy jest Fundacja Wspólnota Gdańska, Partnerem Stowarzyszenie Młoda Oliwa.

Celem wydarzenia jest umożliwienie sprzedaży i wymiany artykułów używanych, przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Organizator wyklucza Wystawców – rękodzielników i artystów oferujących własne wyroby.

Artykuły dopuszczone do sprzedaży/wymiany: zabawki, akcesoria domowe, dekoracje, drobny sprzęt AGD i RTV, odzież, obuwie, książki.

Organizator wyklucza następujące produkty: militaria, starocie, a także: wyroby nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa. Na inne przedmioty, nieujęte w p. 4, wymagana jest zgoda Organizatora.

Udział Wystawców
Warunkiem udziału w imprezie w charakterze Wystawcy jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zgłoszenie mailowe, potwierdzone ze strony Organizatora. Przesłane zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

O rezerwacji stoiska decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba stoisk jest ograniczona.
Pierwszeństwo udziału w wydarzeniu mają osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich dwóch edycjach Pchlego Targu.
Każdemu Wystawy zostanie przydzielone numerowane stoisko.
Stoisko obejmuje współdzielony stół (powierzchnia do wykorzystania: 90 cm x 90 cm) oraz podłoga o pow. 0,5 m2 i krzesło.
Opłata za stoisko wynosi 5 zł. Płatne gotówką na miejscu, w trakcie wydarzenia.

Zgłoszenia należy przysyłać na adres mailowy: m.switala@wspolnotagdanska.pl od 14.02.2019.

Wystawca może zgłosić organizatorowi rezygnację z uczestnictwa
w wydarzeniu maksymalnie do 8.03.2019.


Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca jest zobowiązany do posprzątania odpadów w jego obrębie.
Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według niego jest niezgodny z charakterem imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa
w wydarzeniu bez podania przyczyny.

Udział Gości
Na imprezę obowiązuje zakaz wstępu: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.

Osoby przebywające na terenie imprezy są zobowiązane, by stosować się do poleceń porządkowych Organizatora.
Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

Ubezpieczenia
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakupione produkty, ewentualne reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie do Wystawcy.

Ochrona danych osobowych
Organizator postępuje zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, chcielibyśmy poinformować Wystawców, że Państwa dane osobowe zostają pozyskane wyłącznie na czas i do realizacji niniejszego wydarzenia.
Pełna treść informacyjna znajduje się na stronie www.wspolnotagdanska.pl.