logo ratusz logo fwg

Oliwski Ratusz Kultury działa w ramach Fundacji Wspólnota Gdańska.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1% podatku:
KRS 000286430 1 procent

MODA, URODA, STYL ŻYCIA - Pchli Targ

MODA, URODA, STYL ŻYCIA - Pchli Targ

Oliwski Ratusz Kultury, inne

2019.02.02 18:00

W odpowiedzi na Wasze liczne prośby zmieniamy motto przewodnie pchlego targu na: MODA URODA STYL ŻYCIA.
Innymi słowy, poszerzamy gamę produktów, które mogą znaleźć się na Waszych stoiskach.
Czekamy na Wasze zgłoszenia! Liczba stoisk ograniczona :-)
 
Spotykamy się w sobotę, 2 lutego, w godz. 18.00-21.00 w Oliwskim Ratuszu Kultury (Gdańsk Oliwa, ul. Opata J. Rybińskiego 25).  Udział w imprezie jest bezpłatny.
Osoby, które chcą wystawić przedmioty na sprzedaż, prosimy o rezerwację miejsca. Zgłoszenia przyjmujemy od dnia 03.01.2019 pocztą elektroniczną, na adres: m.switala@wspolnotagdanska.pl.
 
Organizatorem Nocnego Świątecznego Pchlego Targu jest Fundacja Wspólnota Gdańska, Partnerem Stowarzyszenie Młoda Oliwa. Impreza odbędzie się w ramach Domu Sąsiedzkiego w Oliwskim Ratuszu Kultury.


 

REGULAMIN 
 
Postanowienia ogólne
1. Pchli Targ „Prezentuj prezent” odbędzie się jednorazowo 2.02.2019, w sobotę, w Oliwskim Ratuszu Kultury, w Gdańsku, ul. Opata J. Rybińskiego 25, w godz. 18.00-21.00. Organizatorem imprezy jest Fundacja Wspólnota Gdańska, Partnerem Stowarzyszenie Młoda Oliwa.
2. Celem wydarzenia jest umożliwienie sprzedaży i wymiany prezentów bożonarodzeniowych, które okazały się nietrafione, przez osoby fizyczne nieprowadzące  działalności gospodarczej.
3. Organizator wyklucza Wystawców – rękodzielników i artystów oferujących własne wyroby.
4. Maksymalna liczba artykułów z poszczególnych grup od jednego Wystawcy wynosi 2 szt.
5. Artykuły dopuszczone do sprzedaży/wymiany: zabawki, akcesoria domowe, dekoracje, drobny sprzęt AGD i RTV, odzież, obuwie, książki.

6. Organizator wyklucza następujące produkty: militaria, starocie, a także: wyroby nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa. Na inne przedmioty, nieujęte w p. 5, wymagana jest zgoda Organizatora.

 
Udział Wystawców
7. Warunkiem udziału w imprezie w charakterze Wystawcy jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zgłoszenie mailowe, potwierdzone ze strony Organizatora. Przesłane zgłoszenie jest jednoczesną akceptacją regulaminu.
8. O rezerwacji stoiska decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba stoisk jest ograniczona.
9. Każdemu Wystawy zostanie przydzielone numerowane stoisko.
10. Stoisko obejmuje współdzielony stół (powierzchnia do wykorzystania: 90 cm x 90 cm) oraz podłoga o pow. 0,5 m2 i krzesło.
11. Zgłoszenia należy przysyłać na adres mailowy: m.switala@wspolnotagdanska.pl od 03.01.2019.
12. Uczestnik pchlego targu może zgłosić organizatorowi rezygnację z uczestnictwa
w wydarzeniu maksymalnie do 25.01.2019.
13. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny, zarówno dla Wystawców, jak
i Gości.
14. Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca jest zobowiązany do posprzątania odpadów w jego obrębie.
15. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według niego jest
niezgodny z charakterem imprezy.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa
w wydarzeniu bez podania przyczyny.
 
Udział Gości
17. Na imprezę obowiązuje zakaz wstępu: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.
18. Osoby przebywające na terenie imprezy są zobowiązane, by stosować się do poleceń porządkowych Organizatora.
19. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 
Ubezpieczenia
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
21. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakupione produkty, ewentualne reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie do Wystawcy.
 
Warunki ogólne
23. Organizator postępuje zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, chcielibyśmy poinformować Wystawców, że Państwa dane osobowe zostają pozyskane wyłącznie na czas i do realizacji niniejszego wydarzenia.
Pełna treść informacyjna znajduje się na dole stronie www.wspolnotagdanska.pl