logo ratusz
Fundacja Wspólnota Gdańska

Oliwski Ratusz Kultury funkcjonuje w ramach działań Fundacji Wspólnota Gdańska

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1,5% podatku:
KRS 0000286430 1 procent

Podsumowanie roku 2023 - kliknij tutaj, aby zobaczyć

Podsumowanie roku 2022 - kliknij tutaj, aby zobaczyć

Ostatni wysłannik dynastii Ming | spotkanie autorskie z Agnieszką Couderq

Ostatni wysłannik dynastii Ming | spotkanie autorskie z Agnieszką Couderq

Oliwski Ratusz Kultury, spotkanie

2024.05.09 18:00

wstęp wolny

Bohater spotkania w Oliwskim Ratuszu Kultury, ojciec Michał Boym SJ, zaliczany jest do prekursorów zachodniej wiedzy o Państwie Środka. Jest to postać nieznana w Polsce, ale za to bardzo ceniona w Chinach. W artykule "Chiński wiatr współpracy" opublikowanym na łamach Rzeczpospolitej z okazji wizyty w czerwcu 2016 roku w Polsce chiński prezydent, pan Xi Jinping, wskazał na jego postać jako na źródło relacji między naszymi dwoma krajami.

Jednak Michał Boym miał ogromne znaczenie nie tylko dla Chin. Odegrał także kluczową rolę w rozwoju wiedzy zachodniej. Jest on bowiem jednym z ojców współczesnej sinologii jako autor m.in. “Medicus Sinicus”, pierwszego europejskiego traktatu o chińskiej medycynie tradycyjnej, Podobnie jest on autorem “Magni Catay”, pionierskiego w Europie atlasu Chin, w którym jako pierwszy narysował Koreę poprawnie jako półwysep, a nie wyspę. To kompleksowe dzieło, obejmujące piętnaście ówczesnych prowincji cesarstwa chińskiego, jest też pierwszym atlasem ekonomicznym w historii nowożytniej zachodniej kartografii. Na jego kartach zamieszczone są bowiem informacje o istniejących w cesarstwie zasobach naturalnych z zaznaczeniem lokalizacji najważniejszych kopalni. Następna mapa ekonomiczna pojawiła się dopiero ponad sto pięćdziesiąt lat później. Powyżej wspomniane to tylko niektóre z jego prac przełomowych dla nauki Zachodu.

Michał Boym był również nieustraszonym podróżnikiem, który pokonał wbrew ogromowi niebezpieczeństw ponad dziesięć tysięcy mil lądowych oraz trzydzieści tysięcy mil morskich w ramach swojej misji dyplomatycznej do Watykanu na rzecz ostatniego władcy ostatniej rdzennie chińskiej dynastii, cesarza Ming Yongli. Był tym samym przedstawicielem jedynego w historii Chin dworu katolickiego, którego misja dyplomatyczna mogła zmienić losy świata. Z racji tej zalicza się także do najwybitniejszych misjonarzy w dziejach Kościoła Katolickiego. Ze swoich wypraw pozostawił potomnym cenne pisemne świadectwa podróży, odbywanych w czasach, gdy podróże morskie obarczone były ponad 50-procentowym ryzykiem śmierci. Epoka, w której żył, i której wydarzenia skupiły się w jego życiu niczym w soczewce, to początek ekspansji mocarstw zachodnich na świat i świata współczesnego.

O Michale Boymie opowie zgromadzonym sinolog Agnieszka Couderq. Jej niedawno wydana nakładem Oficyny Wydawniczej RYTM dwutomowa powieść “Ostatni wysłannik dynastii Ming” przedstawia szczegółowo przygody tego niezwykłego jezuity.

Książka opisuje sceny z obecności Michała Boyma na dworze cesarza Ming i następnie podczas jego poselstwa w Europie, przeplatając je z wydarzeniami rozgrywającymi się w tym samym czasie w Chinach w ostatniej fazie przemian między panowaniem dynastii Ming i Qing. Większość opisanych w książce okoliczności jest zgodna z faktami. Czytelnicy poznają zatem nie tylko panoramę geopolityczną Europy i Azji XVII wieku oraz historię stosunków między tymi dwoma kontynentami, ale także ważny moment w dziejach Państwa Środka.

Zapraszamy!